fbpx
Chính sách xác nhận Hủy/Hoàn trả dịch vụ

Chính sách xác nhận Hủy/Hoàn trả dịch vụ

Chính sách xác nhận Hủy/Hoàn trả dịch vụ

1. Xác nhận đơn hàng:

Sau khi điền toàn bộ thông tin thanh toán trong lệnh đặt phòng trên trang web, khách hàng sẽ nhận được email xác nhận đặt phòng từ trang web.

2. Hủy/Hoàn trả đơn hàng:

Tùy thuộc vào thông báo xác nhận với đối tác mà sẽ có chính sách hoàn trả hoặc hủy bỏ dịch vụ sau đây:

Chính sách áp dụng đổi trả của miasaigon.com

  • Khách hàng có thể hủy bỏ đặt chỗ trước thời hạn được quy định trong xác nhận đặt phòng. Giá được hiển thị chi tiết để khách hàng có thể thấy số tiền phải trả, bất kỳ chi phí bổ sung do việc sử dụng thẻ tín dụng hoặc phí liên ngân hàng đánh trên các chi phí vận chuyển sẽ được tính cho khách hàng và nếu có sự thiếu hụt nhỏ trong số tiền đã thanh toán đó thì sau đó miasaigon.com có thể cung cấp một thông báo thư điện tử (email) về khoản thiếu hụt đó để khách hàng thanh toán.
  • Trong trường hợp một khách hàng hủy bỏ đặt chỗ trước khi thanh toán đầy đủ bất kỳ khoản thiếu hụt đang tồn tại nào, miasaigon.com có toàn quyền quyết định trong việc hoàn trả số tiền đã thanh toán hoặc hoàn trả lại số tiền sau khi miasaigon.com trừ đi các chi phí phát sinh do việc không thanh toán các khoản thiếu hụt của khách hàng theo các thủ tục do miasaigon.com quy định.
  • Nếu khách hàng có bất kỳ nghi ngờ nào về dịch vụ, quý khách có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của miasaigon.com (trong thời gian làm việc của bộ phận dịch vụ khách hàng được miasaigon.com quy định).
  • Đối với bất kỳ việc hủy bỏ nào khác, miasaigon.com sẽ làm việc với khách hàng để xem xét hoàn trả số tiền đã chi trả, sau khi miasaigon.com trừ đi các chi phí phát sinh như phí chuyển khoản liên ngân hàng. Việc hoàn lại tiền có thể không được thực hiện ngay lập tức tùy thuộc vào phương thức thanh toán ban đầu của khách hàng. Quý khách có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của miasaigon.com để biết thêm chi tiết về thời gian dự kiến để nhận được khoản tiền hoàn trả và chúng tôi sẽ hỗ trợ một cách tốt nhất có thể.
BOOK NOW